Vygotskij i praktiken

Den 11-12 april 2008 arrangerade Storyline Sverige en konferens med titeln Storyline – lärande för hållbar utveckling. En av huvudtalarna var Leif Strandberg som höll en bejublad föreläsning kring Vygotskij. Under föreläsningen redogjorde Leif på ett tydligt och konkret sätt för Vygotskijs syn på pedagogik och barns lärande.

Att eleverna arbetar i grupper under lärarens ledning är en väsentlig del i Storylines förhållningssätt. Samarbetet och samtalen i gruppen ses som viktiga för den enskilde elevens kunskapsbyggande. Gruppens arbete sker utifrån de väl förberedda nyckelfrågor och aktiviteter som läraren planerat för att optimera lärandet. Leif Strandbergs föreläsning ger en teoretisk förankring och bakgrund till detta synsätt. Många som försökt förstå Vygotskijs tankar har stött på svårigheter men när man lyssnar till Leif Strandberg så verkar allt självklart.

Leif Strandberg från Piteå är legitimerad psykolog, författare, utbildare, handledare och skolutvecklare. Han har arbetat inom förskola och skola sedan 1973 och har under en längre tid intresserat sig för den vitryske psykologen/pedagogen Lev Vygotskij och den kunskapsteori som våra läroplaner vilar på. Han arbetar med utvecklingsuppdrag i Sverige, Norge, fd Jugoslavien, Vitryssland och USA. Han är med i flera internationella nätverk (XMCA, Iscar, east Side Institute m fl ) som arbetar med att utveckla Vygotskijs Kulturhistoriska psykologi. Leif senaste bok ”Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar” är utgiven på Norstedts Akademiska Förlag.

Kommentarer inaktiverade.