Fortbildning

Är du intresserad av workshops, föreläsningar eller handledning i storyline så hjälper vi dig gärna. Kanske vill du att någon kommer till ditt företag, din skola eller kommun. I den mån vi kan ställer vi upp eller så tipsar vi dig om någon annan.

Storyline är från början utvecklat som ett arbetssätt för skolan men har visat sig vara mycket kraftfullt även i förändringsarbete på företag och inom organisationer. Det går att använda vid organisationsförändringar, visionsarbete och när man vill få medarbetare eller en målgrupp att sätta sig in i, eller byta fokus i ett ämne. Vi kan åta oss uppdrag om ni vill använda storyline som verktyg vid en endags eller tvådagars workshop för ert företag eller organisation. Läs mer under Företag och organisationer.
Storyline för pedagoger
Steve Bell brukar säga att enda sättet att lära sig vad storyline verkligen innebär är att själv delta i en workshop där man praktiskt får pröva metoden. Ju mer vi arbetat med metoden desto mer övertygade blir vi om att han har rätt. Därför satsar vi allt mer på att utveckla workshops och handledningskoncept kring storylinemetoden. Vi försöker därför också att regelbundet erbjuda öppna workshops. Dels grunläggande workshops för pedagoger utan storylineerfarenhet och dels fortsättningsworkshops för pedagoger med praktisk storylineerfarenhet.
Vill ni så kan vi självklart skräddarsy utbildningar för er kommun eller er skola. Kontakta oss i så fall så får vi diskutera hur ni vill att vi lägger upp det.

Exempel på fortbildningsupplägg
Nedanstående upplägg har vi prövat flera gånger och vi vet att de fungerar med gott resultat. Om ni är intresserade av andra upplägg så tag kontakt med oss för att diskutera det.

Fortbildning hos er:
Grundkurs workshop två dagar: Vi kommer ut till er skola eller kommun och håller workshop i era lokaler. På två dagar hinner vi arbeta igenom en storyline samt blicka framåt och fundera kring hur ni själva skall gå vidare. Efter en sådan workshop kommer de flesta lärare och arbetslag igång och arbetar med metoden. Praktiskt arbete varvas med teoretiska genomgångar

Grundkurs workshop en dag: Vi kommer ut till er skola eller kommun och håller workshop i era lokaler. På en dag hinner vi arbeta igenom en storyline och deltagarna får pröva på hur det är att arbeta med metoden. Praktiskt arbete varvas med teoretiska genomgångar.

Handledning av arbetslag: Vi kommer till er och handleder arbetslag i storylinearbetet. Om ni inte har arbetat med storyline förut inleder vi med en eller två fortbildningsdagar.

Fortbildning hos oss:
Vi försöker att så ofta vi kan ge både grundkurser och fortsättningskurser på Hotell Kusten i Göteborg. Både enskilda lärare och arbetslag är välkomna att anmäla sig. Till grundkursen krävs inga förkunskaper men till fortsättningskursen krävs att deltagarna har arbetat med storyline i klassrummet. För aktuella kurser se under respektive rubrik.