Fortsättning

Fortsättningskursen är tänkt för pedagoger som arbetat med storyline tillsammans med sina elever. Under två dagar varvas teori med egen planering, reflektioner och diskussioner. Teorierna bakom storyline samt storylines förhållningssätt diskuteras bland annat utifrån deltagarnas erfarenheter från sin egen verksamhet. Deltagarna får i grupper möjlighet att planera en storyline under handledning. Både enskilda lärare och arbetslag är välkomna.
Vi har inte någon fortsättningskurs planerad just nu. Är du intresserad av att gå en fortsättningskurs så skicka en intresseanmälan via e-post till oss. När vi fått in tillräckligt med intresseanmälningar ordnar vi en utbildning.

Här är några kommentarer från utvärderingarna av en av fortsättningskurserna.

”Det har varit bra att vi i vårt arbetslag har fått tid att reflektera över vårt arbete och hur vi ska gå vidare med vår storyline.”

”Behaglig ton och tillåtande miljö – inga pekpinnar”

”Alla kunde arbeta vidare utifrån de erfarenheter man hade med sig.”

Se bilder från fortsättningskursen 2009. Flera deltagare berättade om sina egna storylineerfarenheter genom att visa bildspel. Här är två smakprov från Siv Åhs i Karlstad och Kristina Gustavsson i Dalstorp.