Händelser

För att berättelsen ska bli spännande så krävs det naturligtvis också att det händer något. Läraren planerar ofta in någon eller några händelser för att fokusera på ett speciellt ämnesstoff. Det kan vara någon som planerar att göra något som förändrar läget för Storylinens karaktärer, det kan vara en vinst eller ett uppdrag karaktärerna får. Dessa lärarplanerade händelser kan initieras genom att det kommer ett brev, att något sätts upp på frisen eller modellen, att man spelar upp en ljudfil eller presenterar en löpsedel.

I arbetet med Djurparken och Vikingatiden tog vi fram två ljudfiler för att introducera händelser. Mer information om hur man kan variera händelser finns i boken Storyline i praktiken – Grunder och variationer.

Elevernas händelser
Ofta låter man också eleverna fantisera kring frågan: Vilka positiva och negativa händelser tror du skulle kunna inträffa? Händelserna eleverna föreslår kan sedan åskådliggöras genom drama, nyhetsinslag, brev till en släkting, berättelse eller dans kring lägerelden. På så sätt kan de händelser eleverna föreslagit ge möjlighet till färdighetsträning inom Storylinens ram.