Storyline med fokus på NO och teknik

Vi har tagit fram en Storyline som heter Parken för att hjälpa lärare att hantera kursplanerna i no och teknik. Vi även utvecklat en tvådagarsutbildning som vi ger ute i kommuner och på skolor.

Under två dagar får deltagarna pröva arbetssättet Storyline utifrån ett material för att hantera stora delar av det centrala innehållet i no och teknik för år 1-3 på ett sätt som övar elevernas förmågor. Lärarna kommer efter avslutad kurs känna en större säkerhet i vad som står i kursplanerna, hur de ska hantera de ämnesspecifika begreppen och hur de ska få eleverna aktiva för att utveckla sina förmågor.

Det är rektorns ansvar ”att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet” står det i LGR22. Den här utbildningen kan vara en hjälp i ditt arbete med detta. Storyline är ett ämnesövergripande arbetssätt och ett förhållningssätt till elever och inlärning. Typiskt för Storyline är att undervisningen sker i form av en berättelse som elever och lärare skapar i klassrummet. Under en Storyline startar man i elevernas förförståelse som utmanas och bearbetas genom arbete i grupp, individuellt och i helklass.

Utbildningen genomförs i era lokaler för upp till 30 pedagoger under två dagar. Kostnad 35 000 inkl moms, resa och eventuellt logi. Då ingår förberedelsearbete, allt material, dokumentation och häftet Parken – en Storyline i no och teknik till alla deltagare.

Storyline med fokus på NOT i årskurs 1-3.pdf