För att berättelsen ska bli spännande så krävs det naturligtvis också att det händer något. Händelserna är storyns kärna som hjälper oss att till exempel utmana karaktärerna och som ger både karaktär och plats liv. Händelserna kan vara av olika karaktär såsom känslomässiga, problemlösande eller uppmuntra till att ta ställning i olika etiska dilemman. Händelsernas syfte är att skapa nyfikenhet, delaktighet, motivation och engagemang.

Händelser

Läraren planerar ofta in någon eller några händelser för att fokusera på ett speciellt ämnesstoff. Det kan vara någon som planerar att göra något som förändrar läget för Storylinens karaktärer, det kan vara en vinst eller ett uppdrag karaktärerna får. Dessa lärarplanerade händelser kan initieras genom att det kommer ett brev, att något sätts upp på frisen eller modellen, att man spelar upp en ljudfil eller presenterar en löpsedel.Elevernas händelser
Ofta låter man också eleverna fantisera kring frågan: Vilka positiva och negativa händelser tror du skulle kunna inträffa? Händelserna eleverna föreslår kan sedan åskådliggöras genom drama, nyhetsinslag, brev till en släkting, berättelse eller dans kring lägerelden. På så sätt kan de händelser eleverna föreslagit ge möjlighet till färdighetsträning inom Storylinens ram.