Karaktärer

En av storylines grundare Harkness skriver i boken Storyline: An approach to effective teaching and learning (2007) att det är inslaget med karaktärer, som utsätts för prövningar och diverse uppdrag som ska utföras, som är en av de aspekter som skiljer ett storylinearbete från andra temaarbeten.
Som alla berättelser så ska en storyline innehålla karaktärer i form av människor, varelser eller djur. Eleverna lever sig sedan in i de olika karaktärerna och arbetar med dessa som utgångspunkt. De får någon att identifiera sig med och detta skapar nya möjligheter i klassrummet. Det ger läraren möjlighet att diskutera känsliga frågor såsom familjerelationer, droger, klimathot och politik utan att behöva inkräkta på elevernas integritet.

Eleverna känner sig starkt engagerade eftersom det handlar om en miljö och människor som de skapar. Det blir deras berättelse och deras karaktärer. Liksom i varje berättelse känner eleverna spänning och förväntningar inför vad som ska hända härnäst. Allt eftersom berättelsen utvecklas krävs det ny kunskap för eleverna. Det finns ett naturligt sammanhang som gör att de vill ta reda på sådant som kursplanen föreskriver att de ska lära sig.

Eleverna kan, i egenskap av sin karaktär, ha åsikter som de annars inte skulle våga uttrycka. Detta gör det möjligt att prata om saker som kan vara känsligt för eleven själv men inte för karaktären. Att eleverna identifierar sig med en karaktär under arbetet gör också att de får en chans att då och då kliva ur sin egen roll under denna period.De kan under ett arbetspass pröva en annan personlighet, leva i en annan kultur, vara av en annan ålder och försöka föreställa sig hur detta är. Tanken är dock inte att eleven ska tvingas agera som sin karaktär under hela storylinen även om man kan gå in i rollen under kortare dramatiseringar. ”Det här är min karaktär Arne Bengtsson” i stället för ”jag är Arne Bengtsson” gör att eleven inte är ansvarig för vad Arne har för åsikter och hur han agerar. Det är inte de själva som är Arne – de har bara hittat på honom.


Har man skapat en karaktär som har konstiga åsikter och gör konstiga saker så är det skönt att inte behöva vara den personen under hela arbetet.

Om man väljer att arbeta med en huvudperson, en karaktär per elevgrupp eller en karaktär per elev spelar egentligen ingen roll. Det viktiga är att eleverna lever sig in i olika karaktärer och arbetar med dessa som utgångspunkt under hela storylinen. Karaktärerna kan skapas på många olika sätt. Det är viktigt att variera hur man skapar dem så att eleverna inte känner att det blir tjatigt om man gör flera storylines med samma klass.


Här följer några exempel på olika karaktärer. Längre ner hittar du också instruktioner kring hur du gör karaktärer på olika sätt.


Collagefigur
Det vanligaste sättet att skapa karaktärer i storyline är att låta eleverna rita ett huvud på ett papper och sedan klippa ut kroppens olika delar i tyg. Garn används som hår. Denna struktur kan ge upphov till karaktärer likt dessa. En instruktion för hur man kan göra en collagefigur finns i Collagefigur.pdf

Strutfigurer
Om miljön man skapar tillsammans med eleverna är tredimensionell kan man med fördel skapa karaktärerna genom att rulla ett A4-papper till en strut som sedan kläs på och får hår.

Strutfigur.pdf

Lerfigurer
Ett annat sätt att göra karaktärerna tredimensionella är att använda blomsterpinnar och självtorkande lera som man formar som huvud. Armarna kan sedan göras av piprensare. Det går även att använda flirtkulor som huvud men det blir inte lika uttrycksfullt. Instruktioner finner du i Lerfigur.pdf

Piprensarfigurer
Ett enkelt sätt att skapa karaktärer är att använda sig av piprensare. Med hjälp av två piprensare formas ett kors som man sedan klär och sätter på en flirtkula som huvud.

Namnskylt
Ett annat sätt att presentera sina karaktärer i storyline är att göra namnskyltar som eleverna bär. En instruktion för hur man kan göra namnskyltar finns i pdf dokumentet.

Namnskyltar.pdf

Ansiktscollage
Den här strukturen kan man presentera för eleverna om de skall göra bara ansiktet på sin karaktär. Eleverna skapar sedan utifrån denna struktur karaktärer som dem nedan. En instruktion för hur man kan göra en ansiktsfigur finns i pdf dokumentet  Ansiktscollage.pdf


Handdockor med skumgummihuvud
Den här typen av karaktärer tar lite mer tid i anspråk. Den görs av en bit skumgummi som man trär en bit nylonstrumpa över. Passar bra om man vill ha karaktärer som eleverna ska göra dockteater med.

Handdocka med skumgummihuvud.pdf


Helfigur
Om en storyline bara innehåller en eller ett fåtal karaktärer så kan man med fördel skapa dem i naturlig storlek. På bilden ser ni början på en figur som eleverna ska hjälpa till bättre hälsa. Den är gjord av två nylonstrumpor och massor av tidningspapper. Det tar ganska lång tid att skapa karaktären men den går att återanvändas för andra storylineteman. En instruktion för hur man kan göra en helfigur finns i dokumentet Helfigur.pdf