Internationellt Storylinemöte 2014

Den 10-11 maj träffades delegater från tio länder på Långholmens konferenscenter för att diskutera Storyline. Från Sverige deltog Mait Adegård, Sharon Ahlquist, Karin Andreén, Anders Ekenhill, Agneta Kristensson, Ylva Lundin, Eva Marsh, Lea Nakrst, Margareta Oscarsson och Matilda Östman. Här tillsammans med Steve Bell och Jeff Creswell.

Konferensen inleddes av Steve Bell som var med och utvecklade Storyline på 60-talet i Skottland. Steve är en mästare i att få människor omkring sig att känna sig välkomna och gjorde en kort presentation av alla närvarande.

Steve har lett de internationella kontakterna och planerat de internationella mötena (som kallas för Golden Circle efter den plats på Island där det första mötet hölls) ända fram tills nu när Jeff Creswell från USA har tagit över tillsammans med Gudmundur Kristmundsson från Island och Lea Nakrst från Slovenien.


Ylva Lundin och Eva Marsh presenterade läget för Storyline i Sverige just nu och berättade hur alla skolreformer och ny läroplan har gjort att allt fler lärare känner sig oroliga för sina elevers resultat och inte vågar använda sig av ämnesövergripande arbetssätt på samma sätt som nu. Läser man Lgr11 noga så finns det dock alla möjligheter att arbeta med Storyline eftersom det är ett effektivt sätt att låta eleverna träna sina förmågor. Formativ bedömning och individualisering är också naturliga delar i Storyline. Ylva Lundin har skrivit boken Parken – en storyline med fokus på NO och teknik för att hjälpa lärare att se hur de kan arbeta med elevernas förmågor i dessa ämnen inom en Storyline.

Ellen Reehorst och Hanneke Venema presenterade hur man i Nederländerna arbetar med Storyline. I Nederländerna finns ett nationellt program för att arbeta med hållbar utveckling där man använder sig av Storyline. Eleverna får riktiga uppgifter ifrån företag och organisationer som de utvecklar och sedan får de möjlighet att presentera sina resultat och idéer för företagen och organisationerna. Projektet finns beskrivet på http://www.scholenvoorduurzaamheid.nl fast tyvärr bara på holländska. De berättade också om ett projekt kallat

Efter kaffepaus ägnades tiden fram till lunch åt att diskutera nästa internationella konferens som kommer att hållas i Glasgow den 27-29 mars 2015. Konferensen har fått namnet One World – Many Stories. Det går redan nu att anmäla om man vill presentera något på konferensen. Ni som arbetar med Storyline i Sverige – tag chansen att bli en av konferensens presentatörer genom att anmäla ert intresse innan 30 september. Marie Jeanne McNaughton är tillsammans med Ruth Barr ansvariga för planeringen.

Många av delegaterna har varit med i Storyline International i flera år och träffas på Golden Circle möten var 18 månad. Det var därför ibland svårt för Jeff att få alla att sluta prata och passa tider då det bara fanns två dagar för att hinna prata med alla.

Edith Mark och Niels Peter Jacobsen från Danmark visade Storyline Danmarks nya webbsida och berättade om sin nationella konferens som kommer att hållas den 2 oktober i Jelling i Danmark. Niels berättade också hur han använt Storyline med sina konfirmander som fått göra medlemmar i en stor familj där en av de äldre medlemmarna dör. De diskuterade känslor och tankar utifrån karaktärerna och iscensatte kistbärning och gudstjänst med karaktärerna.

Colleen och Caitlin Vallerga från Oregon berättade hur de använt Storyline både i Amerika men också på en amerikansk skola i Rom. I Rom har de elever från många olika länder och de har inte engelska som huvudspråk. De visade hur de med hjälp av visualiseringen i Storyline kunde utveckla elevernas ordförråd och kommunikativa färdigheter.

Serkan Yasar Güney och Gülüzar Sule Tepetas berättade om alla studier som gjorts i Turkiet när det gäller Storyline. Flera olika forskningsstudier har genomförts där elever i en klass fått arbeta med Storyline och en kontrollklass har fått ”vanlig” undervisning. Studierna visar att Storyline är mycket effektivt som undervisningsmetod och att eleverna blir mer motiverade och höjer sina resultat.

Under eftermiddagen åkte alla delegaterna på en guidad tur runt Stockholm med start i Stadshuset.Därefter följde förfriskningar på Fjällgatan med utsikt över staden.


Morgonen på söndagen inleddes med en diskussion kring hur vi ska hålla kontakten och arbeta tillsammans mellan träffarna var 18 månad.

Wendy Emo från University of Minnesota, Morris presenterade sin sammanställning av olika forskningsstudier och andra resurser när det gäller Storyline över världen. Alla resurser finns samlade på Storyline International Research Resources. Hon uppmanade alla delegater på Internationella Storylinemötet att hjälpa till med de resurser som finns i respektive land. Redan nu finns det en avdelning för svenska resurser men den är långt ifrån komplett. Hjälp gärna till och skicka in fler uppgifter via hemsidan.


Doris Kocher berättade om hur hon lett en workshop kring hur man kan använda Storyline i arbetet med elever med funktionsnedsättning. Många intressanta tankar hade framkommit hos lärarna som såg möjligheter till ny dialog med sina elever.


Mary Boutton från Hathaway Brown School i Cleveland delade med sig av sina erfarenheter kring inkludering och att använda Storyline för att diskutera värdegrundsfrågor och mobbing. Hon hade i sitt arbete utgått från en bok The Crow Boy som hela skolan arbetat med samtidigt.


Ylva Lundin presenterade boken Mångfald och differentiering där hon och Eva Marsh skrivit ett av kapitlen om hur man kan använda Storyline för inkludering.


Lea Nakrst och Mateja Plot rapporterade om Storylines utveckling i Slovenien.


Jeff Creswell berättade hur man i en skola i ett utsatt område i USA har använt Storyline för att vända utvecklingen. Skolan har varit uppsatt på en särskild kontrollista under åtta år och inte fått bestämma helt och hållet själva. Tack vare Storyline har eleverna funnit motivation och lärarna funnit glädjen i att undervisa igen.


Bjorg Eriksdottir och Gudmundur Kristmundsson rapporterade från Island. De har använt boket Klas Klättermus för att diskutera samhällsskick, regler, mänskliga relationer och värdegrundsfrågor med alla klasser på skolan. Korridorerna förvandlades till Hasselbackeskogen och eleverna diskuterade nyckelfrågor som;
Är Hasselbackeskolen en republik? Är det rätt att djuren bestämmer att ingen ska få äta kött? Är det rätt att han som hällde ett peppar i pepparkakorna inte får en ny chans att baka och försöka göra rätt?


Mait Adegård och Karin Andrén rapporterade ifrån sin resa till Kambodja där de hållit en workshop kring The River People för lärare i Siem Reap. Margareta Oscarsson, Matilda Östman och Karin Andrén visade hur de med hjälp av professor Matematicus och en Storyline om ett galleriabygge arbetat med en Storyline under ett helt läsår.


Anders Ekenhill från Svenska Kyrkan berättade hur han låtit konfirmanderna göra familjer där någon medlem i varje familj blivit inblandad i Husbykravallerna. Vad ska man göra? Vad är rätt och fel? Vad skulle Jesus ha gjort om han fanns där? De fick sedan också diskutera döden utifrån karaktärerna.

Carol Omand som arbetat med Storyline sedan 70-talet visade sin nyutgivna bok ”Storyline – Creative Learning Across the Curriculum. I boken finns flera exempel på planeringar och tankar kring hur man kan arbeta med elevernas kompetenser i flera ämnen. Boken finns utgiven på UKLA, the united Kingdom Literacy Association.


Sharon Ahlquist visade sin bok. Storyline – Developing Communicative Competense Hon visade också hur hon arbetar med sina lärarstudenter på Högskolan i Kristianstad.


Agneta Kristensson var sista talare och reflekterade över vad som sagts och över utvecklingen i Sverige när det gäller Storyline. Hon rekommenderade att vi arbetade enligt Torsten Madsens ord: ”Theorize the Practice and Practice the Theory”.