Planeringar

Här samlar vi planeringsmatriser i storyline. Ta kontakt med oss om ni vill bidra med en matris.

Gallerian
En storyline som tar utgångspunkt i matematik. I materialet finns planeringsmatris, beskrivning, förslag på brev från professor Matematicus samt utvärderingsresultat och ritningsförslag. Materialet är prövat i årskurs fyra men är lätt att anpassa och använda även för andra årskurser. Möjligheter till ämnesintegration med svenska, bild och so. Karin Andrén, Margareta Oscarsson och Matilda Östman har tagit fram materialet som finns att ladda ner här. Gallerian.pdf


Husspanarna
Norbottens museum har tillsammans med Sanna Ranweg tagit fram ett storylinematerial kring arkitektur. Materialtet är skrivet för Norrbotten men kan säkert ge idéer för arbete i övriga landet också. Ladda ner Husspanarna.pdf


Jämställdhet och betygsskillnader
Varför får killar och tjejer olika höga betyg? Kan det bero på att killar förväntas vara tuffa och tjejer duktiga? Vad kan vi i så fall göra åt det? Vi har tagit fram en storyline som heter Jämställdhet och betygsskillnader.pdf som är tänkt att underlätta för lärare som vill arbeta med genusproblematik. Jämställdhet och betygsskillnader är främst tänkt för år 6 och uppåt.


Globala Båten
Globala båten.pdf är en storyline färdigställd av Meta Tosteby i Falun. Eleverna får följa med en båt ut på ett globalt uppdrag för att bland annat studera klimatförändringar. Uppdraget är sedan att berätta om resan när de återkommer till sitt land. Utkastet till matrisen gjordes under en fortsättningskurs och testades i Metas klass. Därefter presenterades storylinen på Storylinekonferensen våren 2008.


Reklambyrån
Som en del i Multimediabyråns storylinetema presenteras en nyskriven planeringsmatris kring hur man kan arbeta med massmedia genom att göra en storyline om en Reklambyrån.pdf. Tanken med Reklambyran är att eleverna inte bara ska vara konsumenter utan även själva få pröva på att vara producenter av media.

Musen Mini
är en storyline speciellt framtagen för att passa förskolan. Storylinen handlar om en mus som kommer på besök till förskolan och hur barnen försöker hjälpa musen. Storylinen är framtagen av Sanna Ranweg i samarbete med personalen på förskolan Laxen i Luleå. Läs mer om arbetet Musen Mini.doc och ladda ner Planeringsmatrisen.doc.


Mofflor och Människor
Håll Sverige Rent har tagit fram en storyline för förskolan upp till skolår 5 för att hjälpa skolor att arbeta med hållbar konsumtion. Materialet är tänkt att engagera eleverna i diskussioner om vår miljö och vår konsumtion. Storylinen går att genomföra även med ej skrivkunniga elever. Ladda ner Mofflor och människor.pdf.


Hållbar marknad
Denna planeringsmatris är en bearbetning av en mycket använd storyline som heter ursprungligen heter The market. Genom att lägga till några nyckelfrågor och modifiera inledningen så kan man i denna storyline fokusera på hållbar utveckling. Hållbar marknad.doc


Polarön
Klimatförändringarna angår oss alla. Svenska FN-förbundet har tagit fram en Storyline om klimat för lärare som vill arbeta med frågan på ett annorlunda sätt. Denna storyline kommer att öka elevers kunskap om klimatet och stärka deras engagemang för hållbar utveckling, miljö och internationell samverkan. Ladda ner Polarön.pdf


Tidningsredaktionen
På Byttorpsskolan i Borås har man tagit fram en Planeringsmatris.pdf kring hur man arbetar med att skapa en tidning.


Framtidens Boende: En storyline om Energi
Konsument Göteborgs energirådgivare Annika Källvik har tillsammans med Ylva Lundin
tagit fram storylinen Framtidens Boende – en storyline om energi. Ladda ner Framtidens boende.pdf

Trafikkontoret i Göteborg
Trafikkontoret i Göteborg har tagit fram fyra storylines om trafik. Min väg.pdf fokuserar på närmiljön och är skriven för år 0-3. Pendlar-Kalle.pdf fokuserar på trafikens miljöpåverkan och är skriven för år 4-6, Kär och galen.pdf handlar om en mopedolycka och är skriven för år 7-9 och Vår hållbara stad.pdf är skriven för år 8 till och med gymnasiet och fokuserar på klimatfrågan. Handledningarna är skrivna av Ylva Lundin och innehåller information om storyline, sammanfattning och planeringsmatris.. De finns även i engelsk översättning.


Sapmi
Norrbottens museum har tillsammans med Sanna Ranweg utvecklat en storyline om samernas historia. Under 2004 har storylinen provats i flera skolor runt om i Norrbotten med gott resultat. Lärare i Överkalix, Luleå och Vittangi har arbetat med storylinen i sina klasser. Ladda ner Sapmi – Sameland.pdf


Värd att vårda
Storylinematerialet Värld att vårda.pdf handlar om Norrbottens teknologiska megasystem . Megasystemet består av Malmfältens gruvor, Malmbanan, Malmhamnen, Porjus kraftstation och Bodens fästning. Målet med projektet, som stöds av länsstyrelsen, är att introducera länets lärare till megasystemet och inspirera dem till att arbeta med megasystemet i undervisningen. Storylinen är skriven för år 6-9


I rallarnas spår
Även I rallarnas spår.pdf handlar om Norrbottens teknologiska megasystem . Megasystemet består av Malmfältens gruvor, Malmbanan, Malmhamnen, Porjus kraftstation och Bodens fästning. Målet med projektet, som stöds av länsstyrelsen, är att introducera länets lärare till megasystemet och inspirera dem till att arbeta med megasystemet i undervisningen. Storylinen är skriven för år 1-5


Hållbar utveckling för stad och land
Tanken med denna storyline är att eleverna ska arbeta för en hållbar utveckling i sin aktuella region med utgångspunkt i en lantbruksverksamhet. Staden fungerar som beställare av ett antal nyttigheter för att uppnå en hållbar utveckling för regionen. Storyline – stad och land.pdf


Filmsamtal för jämställdhet
Myndigheten för skolutveckling har tagit fram en annorlunda filmhandledning som vänder sig till pedagoger som vill arbeta med jämställdhetsfrågor utifrån en filmupplevelse. Eleverna får diskutera filmen och jämställdhetsfrågor utifrån tonåringar som de skapat, vilket ger liv åt diskussionerna. Filmsamtal för jämställdhet Där finns även en film som visar hur en årskurs åtta i Alingsås arbetar med filmsamtalet

Klimatfrågan utifrån en filmupplevelse
Göteborgs Stad, Agenda 21 Göteborg har i samband med Vetenskapsfestivalen 2007 tagit fram ett Storylineinspirerat material.pdf för att diskutera klimatfrågan utifrån filmerna Planeten och En obekväm sanning.


Nya grannar
På Runa förlag finns Storyline i praktiken – Grunder och Variationer som går igenom storylinen Nya grannar.pdf (ursprungligen skriven av Steve Bell) Planeringsmatrisen finns att ladda ner Nya Grannar och i boken ges förslag på hur man kan integrera hållbar utveckling i storylinen


Bara vara vanlig?
En storyline om HBT, könsnormer och olika sexuell läggning. Vad har vi för livsmönster och normer egentligen? Vad kan vi göra för att förändra dem? I den här storylinen finns möjligheten att synliggöra värderingar och utmana dem på olika sätt.
”En kedja är inte starkare än sin svagaste länk” Ett hållbart samhälle måste arbeta både med den inre och den yttre miljön. Det är långsamma förändringsprocesser men med storyline kan vi bidra med verktyg för att lyfta fram känsliga områden och diskutera både synliga och osynliga lagar.

Projektet ”Under Ytan” har i samarbete med Sanna Ranweg producerat materialet.


Planeringsmatris – bara vara vanlig.pdf
Handledning till Storyline Bara vara vanlig.pdf
Liten inkluderande parlör.pdf
Så gör du en karaktär.pdf


Östersjön
WWF har gjort en storyline om Östersjön.pdf. Storylinen möjliggör undervisning om natur, människor och hållbar utveckling.


Engelska:
Den internationella storylinesammanslutningen EED har tagit fram utkast till storylines på temat lärande för hållbar utveckling.
The Eco Friendly Community.pdf
Sustainable School.pdf
Choices Matter.pdf


Food_Traders Working Towards Sustainable Practices.pdf
En storyline skriven av Rebecca Plaskitt för tioåringar vid The Catlin Gabel School, Portland, Oregon, USA. Food Traders, Working Towards Sustainable Practices