Storyline International

Storyline utvecklades i Skottland 1965 och framåt vid Jordanhill college of education. Metoden spreds utomlands till Tyskland, Nederländerna, Island och Danmark.

1986 träffades några storylineentusiaster av en slump på Island och man började då diskutera om man skulle bilda en internationell förening för storyline. 1988 hölls det första mötet inom The European association for Educational Design, EED.

Bland deltagarna fanns Ian Barr, Sallie Harkness och Steve Bell från Scotland, Guðmundur Kristmundsson från Iceland och Jos Letschert från Nederländerna.

Storyline utvecklades i Skottland 1965 och framåt vid Jordanhill college of education. Metoden spreds utomlands till Tyskland, Nederländerna, Island och Danmark.
Sedan dess har man inom EED fortsatt att träffas regelbundet och föreningen har utvidgats och har i dag över 50 medlemmar. Var 18 månad diskuteras storyline inom EED på så kallade Golden Circle seminars. Seminarierna är namngivna efter en turistrutt på Island där idén föddes.
Under Golden Circle seminariet i anslutning till konferensen i Oregon i Portland beslutades att EED skulle byta namn till Storyline International. Sammanslutningen startade i Europa men är numer spridd över hela världen. Syftet med Storyline International är att samla människor och experter till seminarier och att publicera nya storylines, reflektioner kring förhållningssättet, bakgrundsstudier, och verktyg för dem som designar sina egna storylines. Storyline International leds av Steve Bell. Endast ett fåtal deltagare från varje land bjuds in till seminarierna för att gruppen inte skall bli för stor. I Danmark, Norge och Tyskland har det därför även bildats så kallade Silver Circles för att leda arbetet med storyline vidare inom respektive land. Sverige har haft representanter i Storyline International sedan EED började arrangera konferenser.

Storyline International (EED) har tagit fram principer för storyline. Dessa principer finner du på sidan: www.storyline.org/history/principleofthething.html återgivna av Jeff Creswell.

Vill du veta mer om hur storyline används i andra länder eller läsa mer om Storyline International och Golden Circle kan du gå till Steve Bells hemsida: www.storyline-scotland.com

Alla som är intresserade av Storyline är välkomna att följa och bidra med innehåll på Storyline Scotlands sida på Facebook. Man behöver inte vara medlem i Facebook för att ta del av innehållet men väl för att kommentera.