Filmer

Om Storyline
Föreläsning kring Storyline inom no och teknik Ylva Lundin föreläser för lärare som undervisar i no och teknik i år 1-3 vid Skolverkets utbildning för no och tekniklärare. Föreläsningen tar avstamp i LGR11 och visar på hur storyline kan användas för att låta eleverna träna övergripande och ämnesspecifika förmågor genom att arbeta med det centrala innehållet i fysik och teknik. Filmen är ett nedklippt samandrag på 13 minuter utav den 180 minuter långa föreläsningen.

Ta del av storylineföreläsning med Ylva Lundin

Storyline inom NO och Teknik
Ylva Lundin

Staden

I den här filmen får du träffa elever i årskurs 2 på Backatorpsskolan.

Storyline Staden 
på Backatorpsskolan

Lärare från Backatorpsskolan reflekterar kring sitt arbete med Storyline Staden

Storyline Ådalen
I den här filmen får du träffa elever från Katarinaskolan i Finland. De arbetar med Storyline för första gången. De ska skapa ett hållbart samhälle.

Storyline Ådalen från
Katarinaskolan i Finland

Storyline Osnovna šola Ob Rinži Kočevje, Slovenia
Storyline om biodling från Osnovna šola Ob Rinži Kočevje, Slovenia. I den här filmen berättar elever och lärare om sitt arbete med en Storyline om biodling.

Storyline Osnovna šola Ob Rinži
Kočevje, Slovenia

Intervju med lärarna Mateja Vidrih and Katja Ilc Virant

Storyline på Østfold University College
I filmen berättar lärarstudenter om sin Storylineutbildning.

Storyline på Østfold University College

Föredrag
https://storyline.education/storyline/lectures
Via den här länken når du föredrag av Storylines skapare Steve Bell, Sallie Coverly Harkness samt Carol Omand dessa är också medlemmar i Storyline International Planning Group and of the Golden Circle.

Här finns också många föredrag som hölls under den internationella Storyline konferensen i Göteborg 2022.

Forskarna har ordet

Varför bör vi använda oss av Storyline metoden när undervisar i hållbar utveckling?

Vad ska vi vara uppmärksamma på om vi vill att en storyline ska bli framgångsrik?