För företag och
organisationer

Storyline är en bra metod för att få vuxna att tänka i nya banor kring sina uppdrag och arbetsuppgifter. I Danmark är det vanligt att man använder storyline på detta sätt. Bland annat har det använts för lärarutbildning, försvaret och på sjuksköterskeutbildningen .Här i Sverige har vi prövat storyline som metod för att diskutera vilken information en organisation vill nå ut med och hur de skall göra det. Hur man ska utforma en mässmonter för att locka besökare till montern och hur man kan arbeta för att utveckla en pedagogisk verksamhet. Vi har också lett olika slags visionsarbeten med stöd av Storyline.

Förändringsworkshop
Under en dag visar vi hur organisationer, kyrkor, politiska partier med flera kan använda Storyline som en metod och ett verktyg för att få anställda, målgrupper med flera att sätta sig in i ett problem, få nya perspektiv, tänka i nya banor och tänka kreativt tillsammans. Deltagarna får pröva strukturerade övningar som kan omarbetas för att passa den egna verksamheten.

Exemplet Vrångö:
För att starta upp ett utvecklingsarbete med boende på Vrångö användes Storyline som processmetod under en workshopdag. Temat var ”Hur ser vardag, fest, jobb och fritid ut på Vrångö 2010?” Deltagarna framställde personer som troligen besöker eller bor på Vrångö om tio år och utifrån karaktärernas skiftande önskemål och behov presenterades möjliga förbättringsområden.
Resultat blev en gemensam bild av öns utvecklingsbehov. Läs mer om upplägget Visionsarbete.pdf
Kontakta oss gärna om ni vill diskutera hur man kan använda Storyline i just er verksamhet.