Handledning

Även om man deltagit i en storylineworkshop så kan det kännas tryggt att få handledning under arbetet med eleverna. Handledningen läggs upp som en serie träffar som innehåller samtal kring storyline som metod och förhållningssätt, samtal om vad som hänt i klassrummet samt planering av det fortsatta arbetet. Handledningarna är mycket uppskattade av deltagarna och för många arbetslag så blir det en ny-start som skapar glädje och lust att fortsätta utveckla arbetssätt och förhållningssätt.

Vi kommer ut till skolor och handleder arbetslag. Om arbetslaget inte arbetat med storyline förut inleder vi med en eller två fortbildningsdagar. Om arbetslaget prövat storyline med eleverna förut så kan handledningen starta direkt.