Kontakt

Vi som ansvarar för dessa sidor om Storyline heter Anna Johansson och Eva Marsh. Vi är båda lärare i botten och arbetar nu som utvecklingsledare resp rektor på Backatorpsskolan i Göteborg. Vi har under många år arrangerat fortbildning i Storyline och även handlett arbetslag i deras arbete med Storyline. Eva medverkar även i det internationella nätverket Storyline International som arbetar med att sprida storyline internationellt samt samla människor och experter till seminarier för att diskutera Storyline
Vi är också medlemmar i Storyline Sverige som ordnade en internationell storylinekonferens i Göteborg under namnet Storyline – lärande för hållbar utveckling i april 2008. Konferensen samlade över 300 deltagare från 10 länder.


Mellan åren 2020 och 2023 var vi koordinatorer för Erasmus+ projektet Education for sustainability and resilience där vi inom ramen för projektet anordnade den åttonde internationella storylines konferensen. För att ta del av föreläsningar från denna konferensen kan ni gå in på länken

https://storyline.education/


Eva har tillsammans med Ylva Lundin skrivit tre böcker om Storyline i serien Storyline i praktiken som finns utgivna på Runa förlag (numer Liber)

Tag kontakt med oss om du vill ha fortbildning i Storyline, bidra med något kring storyline till webbsidan eller om du har några frågor. Du kan antingen skriva till vår gemensamma e-postadress info@storyline.nu eller skriva till någon av oss på annaj@backatorpsskolan.se eller eva.marsh@storyline.se.


Vill du ha information om storylinehändelser via e-post kan du skicka ett e-brev till info@storyline.se

Eva Marsh

Eva arbetar på Backatorpsskolan i Göteborg som rektor. På skolan arbetar all personal regelbundet med Storyline. Backatorpsskolan var initiativtagare koordinator för ett EU finansierat projekt, Erasmus+ strategiska partnerskap Skolutbildning. Projektet pågick fram till hösten 2023 och projektets mål var att engagera forskare, lärare och studenter i att utveckla arbetssättet Storyline som ett verktyg för undervisning och lärande om resiliens och hållbar utveckling. Målet ska nås genom ett ömsesidigt samarbete och utbyte av erfarenheter för utveckling.
Mer information finns på: https://storyline.education/

Anna Johansson
Arbetar på Backatorpsskolan sedan 1996 både som klasslärare, förstelärare och just nu som skolutvecklare. Anna är certifierad CPS handledare och leder skolans arbete kring CPS som är en metod för Samarbetsbaserad problemlösning. Anna kom i kontakt med det ämnesövergripande arbetssättet Storyline 2000, och har arbetat regelbundet med det sedan 2012. Anna är medförfattare i boken Att undervisa för hållbar utveckling där hon skrivit om iscensättning av händelser inom ramen för en berättelse i undervisningen. Tillsammans med Hanna Averby håller Anna grundläggande utbildningar i Storyline för andra skolor.
Anna har från 2021, varit projektledare för skolans arbete med utveckling av tematiska arbetssätt och framtagandet av Min hållbarhetskompetens som är ett nytt verktyg för planering och uppföljning av undervisning.