Konferenser

Storyline International har beslutat att det ska arrangeras internationella konferenser var tredje år. Hittills har det arrangerats fem internationella storylinekonferenser. Två i Danmark, två i Glasgow och en i Portland, Oregon. Tanken är att Storyline International skall arrangera internationella konferenser var tredje år.


Nästa internationella storylinekonferens kommer att ske i Halden 2025. Mer information finns på

Tidigare konferenser


Internationell storylinekonferens, mars 2022 i Göteborg
På grund av pandemin fick vi vänta extra länge på den 8: e internationella konferensen . Den genomfördes tillslut i Göteborg och on line den 26-27 mars 2022.
Temat för konferensen var hållbar utveckling och resilience. Deltagarna kom från ca 25 länder.
Föreläsningar finns att se och lyssna till på

https://storyline.education/the-project/events/conference-in-gothenburg


Internationell storylinekonferens i juni 2018
Den 7:e internationella Storyinekonferensen hölls i Ljubljana.


Internationell Storylinekonferens i mars 2015
Den 6:e internationella Storyinekonferensen hölls i Glasgow i mars. 25 svenskar deltog och flera av dem var även med som föreläsare. Sexton länder var representerade och flest deltagare kom från Island, USA, Sverige och Skottland.
Storyline, A key to effective learning and teaching


Den 5:e internationella Storyline konferensen hölls i Reykjavík 9-11 augusti 2012.

Under konferensen kunde deltagarna lyssna till fyra huvudtalare. Jeff Creswell från Oregon i USA. Han har bland annat skrivit boken “Creating Worlds, Constructing Meaning: The Scottish Storyline Method”.
Jón Torfi Jónasson från universitetet på Island.
Lea Nakrst från Slovenien som lärt sig storyline i Sverige och som skrivit ett examensarbete om Storyline. Numer är Lea verksam som förskollärare i Sverige.Pamela Adamson som är rektor på en skola i Skottland där man arbetar med Storyline. Förutom huvudtalarna så kunde deltagarna välja mellan många kortare seminarier. Från Sverige höll Jesús Piqueras ett seminarium om lärprocesserna i Storyline, Sharon Ahlqvist om Storyline i engelskundervisningen och Michael Haglöf om internationella samarbetsprojekt kring bokbaserade storyline. Michael Haglöfs presentation finns på: https://sites.google.com/site/classroominthecloud2012/home
Förutom konferensens huvudprogram erbjöds grundläggande workshops.

Sharon Ahlquist vid Högskolan Kristianstad var en av deltagarna från Sverige vid konferensen på Island. Läs hennes beskrivning av konferensen. Beskrivning av konferensen.pdf


I maj 2005 hölls den första Nordiska storylinekonferensen i Tönsberg i Norge. 180 deltagare samlades då för att lyssna på föreläsningar och delta i seminarier och workshops och i april 2008 hölls den andra nordiska konferensen i Göteborg. Då samlades 315 personer från 10 länder så det blev glädjande nog mer av en internationell konferens än vad arrangörerna tänkt sig. Föreningen Storyline Sverige med samarbetspartners arrangerade den svenska konferensen.


I augusti 2009 arrangerades den fjärde internationella storylinekonferensen i Portland, Oregon, USA.


Storylinekonferensen i Göteborg Storyline – lärande för hållbar utveckling april 2008 Konferensen hade temat Storyline – lärande för hållbar utveckling. Huvudtalare var Steve Bell Storyline Scotland, John Holmberg Chalmers, Göteborg, Leif Strandberg Piteå och Marie Jeanne McNaughton University of Strathclyde, Glasgow. Konferensen arrangerades av Storyline Sverige i samarbete med Center för skolutveckling, Göteborg, Myndigheten för skolutveckling, Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten.


Storylinekonferens i Glasgow Den tredje internationella storylinekonferens hölls 27-29 oktober 2006 i Glasgow i Skottland.

Läs mer på www.storyline-scotland.com


Storylinekonferensen i Helsingör Storyline – a Vision of Education for the 21st Century Den andra internationella storylinekonferensen hölls 2003 på hotell Comwell Borupgaard i Helsingör, Danmark. Konferensen som hade 300 besökare från 20 länder varade från den tredje till femte november. Flest deltagare kom från Island och Danmark men konferensen hade även besökare från Thailand, Argentina, Turkiet och Nya Zeeland. Från Sverige kom 22 deltagare. På konferensen fanns 78 valbara programpunkter utöver de tre huvudtalarna. Dessutom fanns möjlighet att besöka klasser som arbetade på konferensen samt se filmer om storyline.